Reglament

Principals regles a observar

1ª regla: Braçalet obligatori

No es tracta d’una imposició sinó de l’únic mitjà de preservar-nos de qualsevol intrusió de persones alienes al TEMPLO DEL SOL. Garanteix l’exclusivitat en la utilització de tot el complex i seguretat per a totes les persones inscrites. Els controls dels braçalets s’efectuen aleatòriament als sanitaris i sistemàticament a l’entrada de les piscines.

2ª regla: Prohibicions.

Radio i televisió. Els gossos no estan permesos. El caràcter NATURISTA del TEMPLO DEL SOL no permet l’accés al recinte als simples visitants. Prohibició de barbacoes durant els dies de vent intens.

3ª regla: Estades mínimes.

Parcel·les de càmping: Juliol/Agost 7 nits. Resta temporada 2 nits.
Allotjaments: Juliol/Agost 7 nits. Resta temporada 2 nits.

4ª regla: Respecte a l’ordre i la neteja.

Respectar la netedat de l‘indret, així com de totes les instal·lacions existents, concebudes per al vostre confort i satisfacció. Arbres i plantes aquí són intocables.

5ª regla: Autorització zones de nudisme

El nu integral no està autoritzat a les zones de serveis (recepció, bar, supermercat,…).

6ª regla: Persones soles

El carnet naturista és obligatori.
Per demanar-lo, a la pàgina web www.naturismo.org o la pàgina web internacional www.inf-fni.org.